Rozmaitość zleceń Klientów sprawia, że każdy projekt jest inny. Dlatego też wszystkie przedsięwzięcia traktujemy i wyceniamy indywidualnie. Na cenę wpływ ma wiele czynników decydujących o finalnym koszcie realizacji zadania.

Są to między innymi:                                                                                                                                                                                                           – czas spędzony na planie zdjęciowym (np.pojedynczy wylot, kilka godzin, kilka dni),
– ilość startów drona potrzebna do rejestracji materiału,
– długość materiału filmowego, ilość zdjęć,
– rodzaj wymaganych ujęć (ich skomplikowanie),
– format nagrania (rozdzielczość: HD, UHD, 4K),
– miejsce realizacji,
– rodzaj terenu na którym ma być realizowany materiał (teren zurbanizowany, niezabudowany, ilość przeszkód terenowych),
– stopień zaawansowania obróbki graficznej, montażu, postprodukcji,
– docelowe przeznaczenie materiału (reklama internetowa, telewizyjna, dokumentacja, cele prywatne),
– forma dostarczenia materiału (rodzaj nośnika),
– odległość do miejsca realizacji (koszty paliwa,ewentualnego noclegu itp.)                                                                                                                                                                                                    – inne ważne czynniki mające wpływ na poziom trudności wykonania realizacji.

Zdjęcia nie mogą być realizowane w kilku przypadkach:

– w trudnych warunkach pogodowych (np. silny wiatr, opady deszczu, wyładowania atmosferyczne),
– w zakazanych strefach lotniczych lub w przypadku nieudzielenia zgody na lot przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej lub zarządzającego strefą przestrzeni powietrznej
– w przypadku wystąpienia przeszkód uniemożliwiających wykonanie bezpiecznego lotu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiadanie świadectwa kwalifikacji UAVO wydanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego pozwala na wykonywanie lotów komercyjnych także w terenie zabudowy (nie mylić z terenem zabudowanym),gdzie nie mogą latać osoby bez tego dokumentu…Oczywiście loty muszą się odbywać zgodnie z przepisami prawa lotniczego,więc są miejsca gdzie istnieją ograniczenia….

BACK