ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 

  Wstaw swoje zdjęcie ( w celu identyfikacji osoby wyrażającej zgodę) *(wymagane)

  Podaj swój numer telefonu *(wymagane)

  Podaj datę uroczystości/wydarzenia/sesji lub nagrania *(wymagane)

  przekopiuj treść poniższego oświadczenia do ramki wyżej

  [ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Video Studio Roman Sprengel moich danych osobowych:
  - nazwisko, imię, wizerunek osoby (nagrania filmowe,zdjęcia fotograficzne),nr telefonu, adres e-mail – w związku z realizacją umowy na filmowanie lub wykonanie zdjęć podczas wydarzeń,uroczystości,sesji lub nagrania, których byłem/byłam/będę organizatorem lub uczestnikiem (np. Para Młoda, goście weselni, itp.) na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tylko w celu prowadzenia korespondencji mailowej, telefonicznej oraz identyfikacji osoby podpisującej umowę lub zgodę.]

  wstaw inne pliki ( w zależności od potrzeb)

  zaznacz,aby wyrazić zgodę

  * pola wymagane

   

  ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

   Wstaw swoje zdjęcie ( w celu identyfikacji osoby wyrażającej zgodę) *(wymagane)

   Podaj swój numer telefonu *(wymagane)

   Podaj datę uroczystości/wydarzenia/sesji lub nagrania *(wymagane)

   przekopiuj treść poniższego oświadczenia do ramki wyżej

   zaznacz,aby wyrazić zgodę

   * pola wymagane

    

   ZGODA NA DZIAŁANIA MARKETINGOWE, PROMOCYJNE I INFORMACYJNE

    Wstaw swoje zdjęcie ( w celu identyfikacji osoby wyrażającej zgodę) *(wymagane)

    Podaj swój numer telefonu *(wymagane)

    Podaj datę uroczystości/wydarzenia/sesji lub nagrania *(wymagane)

    przekopiuj treść poniższego oświadczenia do ramki wyżej

    zaznacz okres

    Zaznacz, aby wyrazić zgodę

    * pola wymagane

     

    ZGODA NA WYKONANIE ZDJĘCIA LUB NAGRANIA WIZERUNKU DZIECKA PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

     Wstaw swoje zdjęcie ( w celu identyfikacji osoby wyrażającej zgodę) *(wymagane)

     Wstaw zdjęcie dziecka *(wymagane)

     Podaj swój numer telefonu *(wymagane)

     Podaj datę uroczystości/wydarzenia/sesji lub nagrania *(wymagane)

     przekopiuj treść poniższego oświadczenia do ramki wyżej

     [ Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku mojego dziecka przez Video Studio Roman Sprengel w celu przeprowadzenia sesji zdjęciowej (nagrania filmowego) i dostarczenia zdjęć (filmu). Oświadczam,że dziecko ma poniżej 16 lat,a także że udzielona zgoda jest uzgodniona z pozostałymi opiekunami prawnymi dziecka. ]

     zaznacz,aby wyrazić zgodę

     * pola wymagane

     BACK