ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 

Wstaw swoje zdjęcie ( w celu identyfikacji osoby wyrażającej zgodę) *(wymagane)

Podaj swój numer telefonu *(wymagane)

Podaj datę uroczystości/wydarzenia/sesji lub nagrania *(wymagane)

przekopiuj treść poniższego oświadczenia do ramki wyżej

[ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Video Studio Roman Sprengel moich danych osobowych:
- nazwisko, imię, wizerunek osoby (nagrania filmowe,zdjęcia fotograficzne),nr telefonu, adres e-mail – w związku z realizacją umowy na filmowanie lub wykonanie zdjęć podczas wydarzeń,uroczystości,sesji lub nagrania, których byłem/byłam/będę organizatorem lub uczestnikiem (np. Para Młoda, goście weselni, itp.) na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tylko w celu prowadzenia korespondencji mailowej, telefonicznej oraz identyfikacji osoby podpisującej umowę lub zgodę.]

wstaw inne pliki ( w zależności od potrzeb)

zaznacz,aby wyrazić zgodę

* pola wymagane

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Wstaw swoje zdjęcie ( w celu identyfikacji osoby wyrażającej zgodę) *(wymagane)

Podaj swój numer telefonu *(wymagane)

Podaj datę uroczystości/wydarzenia/sesji lub nagrania *(wymagane)

przekopiuj treść poniższego oświadczenia do ramki wyżej

zaznacz,aby wyrazić zgodę

* pola wymagane

 

ZGODA NA DZIAŁANIA MARKETINGOWE, PROMOCYJNE I INFORMACYJNE

Wstaw swoje zdjęcie ( w celu identyfikacji osoby wyrażającej zgodę) *(wymagane)

Podaj swój numer telefonu *(wymagane)

Podaj datę uroczystości/wydarzenia/sesji lub nagrania *(wymagane)

przekopiuj treść poniższego oświadczenia do ramki wyżej

zaznacz okres

Zaznacz, aby wyrazić zgodę

* pola wymagane

 

ZGODA NA WYKONANIE ZDJĘCIA LUB NAGRANIA WIZERUNKU DZIECKA PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

Wstaw swoje zdjęcie ( w celu identyfikacji osoby wyrażającej zgodę) *(wymagane)

Wstaw zdjęcie dziecka *(wymagane)

Podaj swój numer telefonu *(wymagane)

Podaj datę uroczystości/wydarzenia/sesji lub nagrania *(wymagane)

przekopiuj treść poniższego oświadczenia do ramki wyżej

[ Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku mojego dziecka przez Video Studio Roman Sprengel w celu przeprowadzenia sesji zdjęciowej (nagrania filmowego) i dostarczenia zdjęć (filmu). Oświadczam,że dziecko ma poniżej 16 lat,a także że udzielona zgoda jest uzgodniona z pozostałymi opiekunami prawnymi dziecka. ]

zaznacz,aby wyrazić zgodę

* pola wymagane

BACK